Niestety Twój telefon nie obsługuje wybranego produktu.
Unfortunately, your phone does not support selected product.

Twoja reklamacja została przyjęta i oczekuje na rozpatrzenie.
Your complaint has been received and is awaiting for consideration.